⭐⭐⭐⭐⭐Η αυξητική στήθους στο σκαφοειδές στέρνο

⭐⭐⭐⭐⭐Η αυξητική στήθους στο σκαφοειδές στέρνο

Interesting Case of the Week
@drvarnalidis dealing with pectus excavatum & breast augmentation | Σκαφοειδές στέρνο και αυξητική στήθους
#drvarnalidis #βαρναλίδης #πλαστικόσχειρουργός #πλαστικήχειρουργική #σκαφοειδέσστέρνο #πτηνοειδήσθώρακας

🔝Η επισκόπηση του θωρακικού τοιχώματος αποτελεί πολύ σημαντικό στάδιο στο προεγχειρητικό σχεδιασμό της αυξητικής στήθους

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που υπάρχουν σημαντικές διαμαρτίες στην θωρακική κοιλότητα

🤔Στις πιο συχνές περιλαμβάνονται το σκαφοειδές στέρνο ή αλλιώς ο θώρακας των υποδηματοποιών (Pectus Excavatum), η οποία αποτελεί τη πιο συχνή διαμαρτία του θωρακικού τοιχώματος (90%) και χαρακτηρίζεται από την εμβύθιση του στέρνου και των πλευρών του θωρακικού τοιχώματος προς τα έσω

Η δεύτερη πιο συχνή διαμαρτία είναι το καρινοειδές ή τροπιδοειδές στέρνο ή αλλιώς ο πτηνοειδής θώρακας (Pectus Carinatum ή Pigeon Breast), η οποία χαρακτηρίζεται από την προβολή του στέρνου σε σχέση με το πρόσθιο θωρακικό τοίχωμα προς τα έξω

Η επέμβαση της αυξητικής στήθους σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτούν χειρουργική υψηλής εξειδίκευσης λόγω της δυσπλασίας και ασυμμετρίας του θωρακικού τοιχώματος

Η επίτευξη της συμμετρίας μεταξύ των δύο μαστών απαιτεί απαιτητικό προεγχειρητικό σχεδιασμό

👉Η συγκεκριμένη ασθενής είχε σκαφοειδές στέρνο και ήθελε να κάνει αυξητική στήθους

Η τοποθέτηση των ενθεμάτων έγινε με dual plane τεχνική και η τοποθέτησή τους βοήθησε στο να καλύψει την εμβάθυνση του στέρνου

🔝Η μετεγχειρητικές φωτογραφίες είναι 3 χρόνια μετά όπου διαπιστώνεται σταθερότητα της φυσικότητας του αποτελέσματος

O @DrVarnalidis έχει αναπτύξει τη #MinimalIncision Dual Plane τεχνική στην αυξητική στήθους, κατά την οποία όλη η επέμβαση γίνεται μέσα από μια μικρή τομή περίπου 3-3,5 cm.

🔝Η ασθενής κατά τη διάρκεια ενός χειρουργείου αυξητικής στήθους τοποθετείται αρκετές φορές σε θέση ορθής γωνίας 📐 με σκοπό να γίνει σύγκριση των μαστών σε ημικαθιστική θέση

Με αυτό τον τρόπο ελέγχουμε την τοποθέτηση των ενθεμάτων και τη συμμετρία μετάξυ των μαστών και της απόστασης μεταξύ τους (cleavage) ➿

🤔Pectus excavatum, also known as funnel chest, is a congenital chest wall deformity characterized by concave depression 〰️of the sternum resulting in cosmetic alterations
It is the most common chest wall deformity, accounting for approximately 90% of cases ✔️The opposite deformity is known as pectus carinatum (pigeon chest)

Women with pectus excavatum may have associated hypoplastic breasts and often desire breast augmentation

A 33-year-old woman with asymmetric petcus excavatum wanted to have a breast augmentation

During her consultation I observed her chest that had a sunken appearance

👉She had pectus excavatum deformity

This patient of mine had a dual plane breast augmentation and it was important to position the prosthesis medially, further concealing the thoracic depression.

This is three years after surgery. She is very happy with her results and I am too!

In breast augmentation preoperative measurements are mandatory to achieve the final optimal beautiful result for you

I spend as much time needed to measure my patients so I can fully assess what implants are best for them so that the final result will be symmetrical
#pectusexcavatum #funnelchest #pectuscarinatum
#breastaugmentation #breastlift #plasticsurgery #plasticsurgeon #breastimplant

1 Comment

  1. Πλαστική Χειρουργική Θεσσαλονίκη | Βαρναλίδης - d14/09m/21y21y

    […] η ασθενής μου γεννήθηκε με σκαφοειδές στέρνο που αποτελεί τη πιο συχνή διαμαρτία του θωρακικού […]

Accessibility

Αποδοχή cookies | Accept cookies *Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας | *By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close