Blepharoplasty

Βλεφαροπλαστική

Η όψη και το βλέμμα των ματιών έχουν κύριο αντίκτυπο στην εμφάνιση του προσώπου μας αντικατοπτρίζοντας πολλές φορές το συναισθηματικό μας εσωτερικό κόσμο. Η πάροδος της ηλικίας γίνεται αρχικά εμφανής στις δομές των βλεφάρων, με την προοδευτική εμφάνιση των γνωστών σακούλων στα κάτω βλέφαρα, λόγω της προβολής του λίπους και αντίστοιχα με την περίσσεια του δέρματος στα άνω βλέφαρα. Η πτώση των οφρύων ολοκληρώνει τη γερασμένη εικόνα. Στα βλέφαρα αντικατοπτρίζονται τα πρώτα σημάδια του χρόνου, λόγω της χαλαρότητας των δομών και του μειωμένου πάχους το δέρματος σε σχέση με άλλες περιοχές του προσώπου. Αυτό γίνεται εμφανές σε ένα μεγάλο αριθμό ατόμων που φαίνονται μόνιμα κουρασμένα ή πολύ πιο γερασμένα από την πραγματική τους ηλικία.

Η επέμβαση της βλεφαροπλαστικής προσφέρει μόνιμη αναζωογόνηση του προσώπου, η οποία γίνεται άμεσα εμφανής. Αυτός είναι και ο σημαντικότερος λόγος που καθιστά την βλεφαροπλαστική μια από τις συνηθέστερες επεμβάσεις, που εκτελούνται τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες. Η επέμβαση της βλεφαροπλαστικής συνδυάζεται συνήθως με το MACS lift, το μετωπιαίο lift (Brow lift) και το Lipofilling για τη συνολική αναζωογόνηση του προσώπου.

Η διαδικασία της επέμβασης

Η επέμβαση εκτελείται με τοπική αναισθησία. Ακολούθως, διενεργείται ο σχεδιασμός των τομών στις φυσιολογικές πτυχές του δέρματος του άνω και κάτω βλεφάρου. Στα κάτω βλέφαρα, η τομή σχεδιάζεται δια του επιπεφυκότα, όταν υπάρχει μόνο πλεονάζον λίπος χωρίς όμως περίσσεια του δέρματος. Όσον αφορά το άνω βλέφαρο, εκτελείται εκτομή της περίσσειας του δέρματος και του λίπους, ενώ στο κάτω βλέφαρο ανεξάρτητα από την τομή που θα επιλέξουμε, εξωτερική ή δια του επιπεφυκότος, η περίσσεια λίπους μπορεί να αφαιρεθεί ή να διατηρηθεί και να επανατοποθετηθεί στη σωστή ανατομική του θέση (fat redraping).

Ο Dr. Βαρναλίδης πραγματοποιεί τη νεότερη τεχνική διατήρησης του ενδοκογχικού λίπους, με συγκεκριμένη τεχνική ανάρτησης των δομών του κάτω βλεφάρου, που παρέχει μόνιμα το επιθυμητό “αμυγδαλωτό” σχήμα των ματιών. Η επέμβαση της λειτουργικής βλεφαροπλαστικής με το συνδυασμό της μεταφοράς λίπους #microfatgrafting προσφέρουν πραγματικά life-changing experience αποτελέσματα για τον ασθενή.
Ο Dr. Βαρναλίδης έχει εξειδικευτεί στις αισθητικές επεμβάσεις του προσώπου με τις νεότερες τεχνικές που παρέχουν μόνιμο και φυσικό αποτέλεσμα.

Ο Dr. Βαρναλίδης μετά από εκτενή συζήτηση μαζί σας και επεξήγηση όλης της διαδικασίας, παρέχει λεπτομερείς μετεγχειρητικές οδηγίες και είναι διατεθειμένος να απαντήσει σε κάθε απορία σας, με στόχο την ομαλή πορεία της ανάρρωσης και το μέγιστο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμά σας.

βλεφαροπλαστικη

Αναισθησία

Τοπική

Διάρκεια επέμβασης

1–3 ώρες

Παραμονή στην κλινική

Δεν απαιτείται

Επιστροφή στις δραστηριότητες

  • 7–10 ημέρες για την εργασία (7η ημέρα make up)
  • 2–3 εβδομάδες για το γυμναστήριο
  • 5–6 ημέρες για τοποθέτηση φακών επαφής

Εμφάνιση τελικού αποτελέσματος

1–2 μήνες μετά την επέμβαση

βλεφαροπλαστικήβλεφαροπλαστικηβλεφαροπλαστικη“βλεφαροπλαστική”

Blepharoplasty (eyelid surgery)

The look in one’s eyes affects their appearance and reflects their inner self. Aging first becomes noticeable at the eyelid area, as eye bags start to form under the eyes due to fat and excess skin appears on the upper eyelids. The fall of the eyebrows makes the situation even worse. The first signs of aging appear on the eyelids because the skin is much thinner and laxer on that area. These signs are obvious on the face of many people, who always look tired or older than they really are.

A blepharoplasty will rejuvenate your face instantly and permanently. This is the main reason why blepharoplasty is one of the most common procedures for men and women. Blepharoplasty is usually combined with a MACS lift, a Brow lift and Lipofilling, aiming at an overall facial rejuvenation.

Brief description of the procedure

The procedure requires local anesthesia. Incision lines are drawn on the natural skin folds of the upper and lower eyelid. If there is only excess fat and no excess skin on the lower eyelid, the incision is made through the conjunctiva. The excess skin and fat are surgically removed from the upper eyelid. The excess fat of the lower eyelid can either be removed or repositioned at the right place (fat redraping), regardless of the type of incision that will be chosen (external or through the conjunctiva).

Dr. Varnalidis uses a specialized modern technique of intraorbital fat retention and suspension of the lower eyelid that has permanent results and offers the desired almond eye shape. Dr. Varnalidis specializes in face cosmetic surgery and uses the latest techniques in order to achieve a permanent and natural result.

Safeguarding your health is my number one priority.

Dr. Varnalidis always discusses and explains each procedure step by step. He also offers extensive post-surgery advice and is here to answer any question you might have, so that a smooth recovery and the best functional and aesthetic outcome are achieved.

βλεφαροπλαστικη

Anesthesia

Local anesthesia

Duration of the procedure

1–3 hours

Stay at the clinic

Not necessary

Necessary period before returning to everyday activities

  • 7–10 days to go back to work (Make up use permitted on the 7th day)
  • 2–3 weeks to go to the gym
  • 5–6 days to use contact lenses

Final result

1–2 months after the procedure

βλεφαροπλαστικήβλεφαροπλαστικηβλεφαροπλαστικη“βλεφαροπλαστική”

Call Now Button
Accessibility

Αποδοχή cookies | Accept cookies *Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συναινείτε στη χρήση των cookies μας | *By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. More information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close