Συνέδριo ISAPS (ISAPS OFFICIAL COURSE)

Συνέδριo ISAPS (ISAPS OFFICIAL COURSE)

Ο Dr. Ιωάννης Βαρναλίδης συμμετείχε στο συνέδριo της ISAPS (ISAPS OFFICIAL COURSE) που διοργανώθηκε στην Αθήνα 1–3 Νοεμβρίου. Η ISAPS είναι μια από τις σημαντικότερες εταιρίες εκπαιδευτικού και επιστημονικού χαρακτήρα στο τομέα της Αισθητικής Χειρουργικής παγκοσμίως. Ο Dr. Ιωάννης Βαρναλίδης έχει επιλεγεί μέλος της επιστημονικής κοινότητας της ISAPS μέσω συγκεκριμένης αξιοκρατικής διαδικασίας, γεγονός που αναδεικνύει και επιβεβαιώνει την επιστημονική του κατάρτιση στο τομέα της Αισθητικής Χειρουργικής.

Comments are closed.