Πολιτική Προστασίας Δεδομένων

Το σύνολο του περιεχομένου που κάθε φορά περιέχεται στους διαδικτυακούς τόπους www.bodysculpture.gr και www.varnalidis.gr συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των φωτογραφιών και γενικότερα στοιχείων που μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του πλαστικού χειρουργού κ. Ιωάννη Βαρναλίδη και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς ρητά δια του παρόντος επιφυλάσσεται για όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου.