Ιατρική ομάδα Εθελοντών της Π.Ε.Κ.Σ.

Ιατρική ομάδα Εθελοντών της Π.Ε.Κ.Σ.

O Δρ. Ιωάννης Βαρναλίδης συμμετείχε με την Ιατρική ομάδα Εθελοντών της Πανελλήνιας Ένωσης Καππαδοκικών Σωματείων (Π.Ε.Κ.Σ) στα πλαίσια του Ιατροκοινωνικού προγράμματος της, στο νομό Ηρακλείου. Αποτέλεσε μια πολύ σημαντική και αξιόλογη προσπάθεια της Ιατρικής ομάδας, αφού εξετάστηκαν πάνω από 350 άτομα σε τρείς ημέρες.

Comments are closed.